×
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:

Galaxy

Telefonid

Tagasimakse

Vahetusboonus

Samsung Galaxy S23 (ainult põhimudel)

100 €

100 €

Samsung Galaxy A55 5G

80 €

80 €

Samsung Galaxy Fold5

400 €

 

Samsung Galaxy Flip5

200 €

 

Nutikellad

 

 

Samsung Galaxy Watch6

80 €

 

Samsung Galaxy Watch6 Classic

80 €

 

Tahvelarvutid

 

 

Samsung Galaxy Tab S9

100 €

 

Samsung Galaxy Tab S9+

150 €

 

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

200 €

 

Kõrvaklapid

 

 

Samsung Galaxy Buds FE

30 €

 

Kui ostad Samsung Galaxy kampaaniatooote, saad osa rahast pangakontole tagasi!

1. Korraldaja: Samsung Electronics Baltics SIA, registrikood 40003963909, aadress Duntes 6, Riia, LV1013, Läti (edaspidi korraldaja).

2. Kampaania algab 01.05.2024 ja lõpeb 31.05.2024 (edaspidi kampaaniaperiood).

3. Kampaania kehtib Lätis, Leedus ja Eestis (edaspidi kampaaniapiirkond).

4. Kampaania kehtib ONOFF-i veebi- ja tavapoes (edaspidi pood).

5. Kampaanias võivad osaleda eraisikud, kes on ostnud punktis 7 nimetatud tooted isiklikuks kasutamiseks.

6. Nooremad kui 18-aastased vajavad kampaanias osalemiseks ja auhindade vastuvõtmiseks lapsevanema või seadusliku esindaja nõusolekut.

7. Kampaaniatooted on loetletud allpool.

8. Iga kampaaniaperioodil poest ostetud kampaaniatootega, mida on reklaamitud ühes tagasimakseprogrammiga, on ostjal (edaspidi osaleja) õigus osaleda vastavalt tingimustele korraldaja kampaanias. Tooted, mida ei reklaamita poes tagasimakseprogrammi osana, ei ole kampaania osa.

9. Osaleja peab veenduma, et tema valitud toode on tagasimakse kampaania toode.

10. Füüsilistes poodides kuvatakse kampaania info, veebipoodides kuvatakse kampaania info koos lingiga kampaania tingimustele kampaaniatoote ostulehel.

11. Kampaania kehtib uutele kampaaniatoodetele ega kohaldu renoveeritud, mitmekordselt müüdud või varem kasutatud toodetele ega toodetele, mis on olnud kasutuses reklaamseadmetena või muudel kaubanduslikel eesmärkidel.

12. Kui osalejal on küsimusi kampaaniatoodete ja kingituse värvi, tehniliste parameetrite või muude detailide kohta, saab ta ühendust võtta Samsungi klienditoega vastavalt tingimuste punktile 41 või poe esindajatega.

13. Tagasimakseprogrammi osana maksab korraldaja kampaaniatoote ostmisel ja registreerimisel vastavalt tingimustele allpool esitatud summa (edaspidi tagasimakse).

14. Uue Samsung Galaxy tahvelarvuti või telefoni eest tagasimakse saamiseks peab osaleja registreeruma uue seadmega Samsung Membersi rakenduses. Soovitatav on registreeruda hetkel, mil osaleja asub kampaaniapiirkonnas. Kui osalejal on raskusi tagasimakse registreerimisankeediga Samsung Membersi rakenduses, on soovitatav võtta ühendust Samsungi klienditoega vastavalt tingimuste punktile 41.

15. Uute Samsung Galaxy kõrvaklappide ja Samsung Galaxy nutikella eest 2 tagasimakse saamiseks peab osaleja registreeruma uue kampaaniatoote järgmisel veebilehel: https://www.samsung.com/ee/promo-cashback (eesti keeles). Soovitatav on registreeruda hetkel, mil osaleja asub kampaaniapiirkonnas. Kui osalejal on raskusi tagasimakse registreerimisankeediga Samsung Membersi rakenduses, on soovitatav võtta ühendust Samsungi klienditoega vastavalt tingimuste punktile 41.

16.Osaleja peab tagasimakse registreerima 14 päeva jooksul kampaaniatoote ostmisest. Tagasimakse registreerimisel peab osaleja esitama järgmised andmed: osaleja aadress, kontaktandmed, seadme ostu detailid, omanduse tõend, foto seadme karbist ja pangaandmed (edaspidi registreerimisandmed). Registreerimisandmed peab sisestama osaleja.

17.Osalejad peavad esitama isikliku pangakonto andmed, s.t pangakonto omaniku nimi peab kattuma osaleja nimega.

18.Registreerimisandmete esitamise järel saab osaleja korraldajalt meili teel kinnituskirja ja muid teavitusi, kus on edasised juhised ja tagasimakse protseduuri hetkeseis. Osalejad arvestavad, et registreerimisandmete ülevaatamine võib võtta kuni 14 päeva.

19.Kui osaleja esitatud registreerimisandmetes on puudujääke või vigu, teavitab korraldaja osalejat meili teel vajadusest registreerimisandmeid korrigeerida. Osaleja peab korraldajaga tegema sellekohast koostööd 10 tööpäeva jooksul. Kui osaleja ei paranda etteantud perioodi jooksul vigu või esitab korduvalt vigaseid registreerimisandmeid, on korraldajal õigus väärad registreerimisandmed tagasi lükata ning arvata osaleja kampaaniast välja.

20. Tagasimakse tehakse vaid osaleja pangakontole, kui pank on registreeritud või töötab litsentsi või muu sarnase dokumendi alusel kampaaniapiirkonnas. Tagasimakse tehakse 35 päeva jooksul registreerimisandmete kinnitamisest vastavalt tingimustele ja korraldaja juhistele.

21.Osaleja võib tagasimakse registreerida vaid siis, kui ta on otsustanud kampaaniatoote alles jätta (s.t osaleja ei kasuta veebiostu tagastusõigust ega tagasta kaupa poodi).

22. Tagasimakseprogrammil on järgmised piirangud:

22.1. iga osaleja saab tagasimakseprogrammiga liituda ühe korra;

22.2. sõltumata muude tingimustest tulenevate nõuete täitmisest saab ühe osaleja meiliaadressi ja/või registreerimisel esitatud kontaktandmete ja/või pangakonto info kohta kinnitada vaid maksimaalse tagasimakse summa vastavalt tingimuste punktile 21.1;

22.3. sõltumata muude tingimustest tulenevate nõuete täitmisest saab ühe registreerumisel esitatud aadressi kohta kinnitada kuni kaks tagasimakset.

23.Kui osaleja on ostutšeki registreerinud tagasimakseprogrammiga liitumiseks ja otsustanud seejärel kampaaniatoote poodi tagastada, peab ta kohe tühistama tagasimakseprogrammiga liitumise, helistades või kirjutades Samsungi klienditoele vastavalt tingimuste punktile 41.

24.Kui osaleja on pangakontole saanud tagasimakseprogrammi makse ja otsustanud seejärel kampaaniatoote poodi tagastada, peab ta kohe makse korraldaja pangakontole tagastama, lisades maksele tagasimakseprogrammi registreerumise numbri ning kampaaniatoote IMEI-numbri. Isikuandmed

25.Korraldaja kasutab osaleja isikuandmeid vaid tagasimakse tegemiseks ja raamatupidamisega seotud seaduste järgimiseks. Korraldaja ei halda ega hoolda Samsung Membersi platvormi ega sellega seotud Samsungi kontot, mida kasutatakse kampaanias osalemiseks. See tähendab, et osaleja isikuandmeid, mida kogutakse vastavalt tingimustele, ei töötle korraldaja. Privaatsuspoliitikaga, mis annab ülevaate isikuandmete töötlemise tingimustest, saate tutvuda aadressil https://account.samsung.com/membership/policy/privacy.

26.Otsus jagada korraldajaga isikuandmeid on vabatahtlik. Sellest hoolimata, kui osaleja ei jaga nõutud andmeid, ei saa talle tagasimakset teha.

27.Osaleja isikuandmeid töödeldakse järgnevatel juriidilistel alustel: isikuandmete kaitse määruse (edaspidi GDPR) artikli 6(1) punkt a (nõusolek); GDPR-i artikli 6(1) punkt c (seadusest tuleneva kohustuse täitmine); GDPR-i artikli 6(1) punkt f (põhjendatud huvi reklaamida Samsungi kaubamärki ja tooteid).

28.Osaleja isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, mille osaleja võib igal hetkel tagasi võtta. See ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist osaleja nõusolekul töödeldud andmete seaduslikkust.

29. Isikuandmeid jagatakse kolmandate osapooltega, kes pakuvad korraldajale teenust (teenusepakkujad ja ettevõtted, nagu kampaaniaga seotud organisatsioonid, Samsung Membersi rakenduse ja Samsungi konto haldajad ja hooldajad jms). Kolmandatele osapooltele antakse ligipääs isikuandmetele vaid korraldaja jaoks kokkulepitud teenuse osutamiseks ja/või kampaania läbiviimiseks.

30.Osalejate isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kui on vajalik tagasimaksete tegemiseks. Kui algatatakse kohtumenetlus, võib isikuandmeid säilitada selle lõpuni. Kui õigusaktid nõuavad isikuandmete säilitamist, järgib korraldaja vastavaid nõudeid.

31.Korraldaja on tagasimakse tegemisel andmetöötleja rollis. Osalejad võivad taotleda juurdepääsu, parandusi, kustutamist, töötlemise piiramist, andmete töötlemise 4 lõpetamist; kasutada andmete teisaldatavuse õigust või väljendada muresid isikuandmete käitlemise teemal, võttes selleks ühendust Euroopa andmekaitseametnikuga GDPR-i tugilehel, mille link on leitav privaatsuspoliitikast aadressil http://www.samsung.com/lv/ (läti keeles), https://www.samsung.com/lt/ (leedu keeles) https://www.samsung.com/ee/ (eesti keeles). Osalejad võivad esitada kaebuse isikuandmete töötluse kohta ka andmekaitse järelevalveasutusele.

32.Kampaania hüvesid ei saa kasutada koos teiste korraldaja kampaaniate, võistluste või tutvustustega, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti. Kampaaniat saab siduda korraldaja tagasiostu kampaaniaga.

33.Kampaania kehtib vaid jaemüügi ostudele ega ole seotud ostudega, mis on tehtud edasimüügi eesmärgil.

34.Kehtivad poe üldised müügi- ja kohaletoimetamise tingimused, välja arvatud juhul, kui need on vastuolus kampaania tingimustega.

35.Osalejal ei ole õigust kampaanias osaleda, kui selgub, et ta ei järginud kampaania tingimusi või kui osaleja on kampaaniat negatiivselt mõjutanud.

36.Korraldajal on õigus mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õigusaktidega muuta kampaania tingimusi või kampaania lõpetada igal ajal ette teatamata.

37.Korraldaja ei vastuta, kui kampaania ei toimu vääramatu jõu, rahvusvaheliste või riiklike piirangute või muude asjaolude tõttu, mida korraldaja ei saa kontrollida. Sihtsanktsiooniriskide tuvastamisel on korraldajal õigus nõuda osalejat lisainformatsiooni.

38.Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta vigastuste, kaotuste või kahju eest määral, mis on lubatud kehtivates õigusaktides.

39.Korraldaja ei vastuta, kui (a) e-kirju ja registreerimisandmeid ei saada kätte süsteemivigade tõttu ja muudel korraldajast sõltumatutel põhjustel; (b) mistahes võrguvigade eest; (c) korraldajast sõltumatutel põhjustel tekkinud sekkumiste, kahjude ja kaotuste eest; (d) mistahes (tehniliste ja muude) vigade eest, mida teeb osaleja.

40.Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti vabariigi õigusaktid. Kõik kampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse Läti kohtusüsteemis.

41.Kui osalejal on kampaaniaga seoses küsimusi või pretensioone, saab neid esitada kuni 31.08.2024, helistades või kirjutades Samsungi klienditoele: Eesti Telefoninumber 800 7267 info@samsung.ee.

Samsung Galaxy A55 ja S23 telefonidele kehtiv lisaks tagasimaksele ka vahetusboonus! Loe lisa siit: https://onoff.ee/tagasiost

Menüü

Sätted