×
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:

tefalpromo

Uskumatult tõhus puhastamine. Testi kvaliteeti, milles oleme kindlad!

KAMPAANIA TINGIMUSED

1. MÕISTED

1.1. Kampaania korraldaja (edaspidi: Korraldaja) on ONOFF Jaekaubanduse OÜ, reg. nr 12470550, juriidiline aadress: Magdaleena 3, Tallinn 11312, Eesti.

1.2. Kampaanias osaleja (edaspidi: Osaleja) on füüsiline isik, kes ostab kampaania käigus ONOFF kauplusest või e-poest kampaaniatoote.

2. KAMPAANIA SISU

2.1. Soetage endale kampaania kehtivuse perioodil kampaaniatoode ja proovige seda 30 päeva jooksul. Juhul kui kampaania tooted ei vasta teie ootustele, saate raha tagasi.

2.2. Kampaaniatoode on Tefali tolmuimeja TYxxxx või RGxxxx, mis on soetatud kampaania kehtivuse perioodil ONOFFkauplusest või e-poest. Kampaania kehtib 06.11–31.12.2023

2.3. Kampaanias osalevaid tooteid saab tagastada 30 kalendripäeva jooksul alates toote ostja valdusesse üle andmisest.

2.4. Tagastada on võimalik vaid kampaania perioodi jooksul soetatud kampaanias osalevaid tooteid.

2.5. Toode tuleb tagastada Osalejale sobivasse ONOFF kauplusesse.

2.6. Tagastatav toode peab olema originaalpakendis ning komplektne ja puhas. Tagastamiseks tuleb täita tagastusvorm ja lisada sellele ostuarve.

2.7. Koos tagastatava tootega (tagastada tuleb ka kingitus, kui see toodet soetades saadi), mis peab olema töökorras ja täisvarustuses, tuleb esitada ostu tõendavad originaaldokumendid millele on märgitud ostukuupäev (koopiaid ei aktsepteerita).

3. OSTUSUMMA TAGASTAMINE

3.1. Ostusumma tagastatakse ainult juhul, kui kõik selles punktis väljatoodud tingimused on täielikult täidetud ning osaleja on esitanud korrektselt täidetud kampaaniatoote tagastamisvormi.

3.2. Ostusumma tagastatakse Osaleja poolt Kampaaniatoote tagastusvormile märgitud pangakontole 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul alates tagastatava toote Korraldaja esindajale üle andmise kuupäevast, eeldusel et Osaleja on täitnud kõik välja toodud tingimused – tagastatav toode ei ole kahjustunud, on komplekte, on pakendatud originaalpakendisse ja on säilitatud ostuarve originaal.

3.3 Ostusumma tagastab Ostjale Korraldaja müügiettevõte, kust kampaaniatoode on ostetud. Müügiettevõtte rekvisiidid on toodud ostuarvel.

4. ISIKUANDMED

4.1. Kampaanias osalemisega annab Osaleja nõusoleku oma andmete töötlemiseks vastavalt ONOFF üldistele privaatsuspoliitika tingimustele, mis on leitavad veebiaadressilt https://onoff.ee/et/content/7-andmekaitsetingimused

4.2. Korraldaja või tema sidusettevõtja kogub vaid neid isikuandmeid, mille kogumiseks on osalejad kampaania raames andnud sõnaselge vabatahtliku nõusoleku.

4.3. Osaleja esitatud isikuandmeid töödeldakse korraldaja vastutusel. Korraldaja käsitleb isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

4.4. Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele ilma eelneva nõusolekuta, v.a juhul, kui korraldajat kohustatakse selleks seaduse või kohtulahendiga.

4.5. Korraldaja kasutab saadud isikuandmeid üksnes kampaania läbiviimiseks, v.a juhul, kui osaleja on andnud nõusoleku kasutada andmeid turundus- ja reklaamieesmärgil. Osaleja esitatud teavet säilitatakse senikaua, kuni korraldajal on selleks seaduslik ärihuvi, ning seda teavet ei kasutata turunduseesmärgil ilma osaleja sõnaselge nõusolekuta.

5. MUUD SÄTTED

5.1. Kampaania raames tagastatakse vaid kampaaniatoote müügihind ning ei kompenseerita muid kulusid (sh. järelmaksulepingust tulenevad kohustused ning toote tagastamisega seotud transpordikulud.)

5.2. Kampaania on mõeldud ainult tavatarbijatele ja selles ei või osaleda jae- ega hulgimüüjad. Pakkumine kehtib üksnes eraisikutele, kes on ostnud Tefali tolmuimeja isiklikuks kasutamiseks. Kampaania korraldaja ei tagasta raha toodete eest, mis on ostetud edasimüügi eesmärgil.

5.3. Vääramatu jõu (force majeure) korral on Korraldajal õigus kampaania ära jätta.

5.4. Pettuse- või manipuleerimiskahtluse korral võib korraldaja teavitada pädevaid asutusi ilma etteteatamiseta.

5.5. Kaebused kampaania kohta saab esitada: ONOFF Jaekaubanduse OÜ, Magdaleena 3, Tallinn 11312. Telefon: +372 662 1155, e-post: abi@onoff.ee

5.6. Lisateavet kampaania kohta saate e-posti aadressilt abi@onoff.ee

või telefoni teel: +372 662 1155

Vaata kampaaniatooteid siit: Tefali vars- ja robottolmuimejad!

Menüü

Sätted