×
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:
Kategooriad:
Soovitatud otsingutulemused:
Tooted:

Lisagarantii tingimused

Onoff lisagarantii üldtingimused

1.  Kui oled toodet kasutanud otstarbeliselt (vastavalt tootega kaasas olevatele kirjalikele kasutus-, paigaldus- ja hooldus juhistele), aga vaatamata sellele ilmneb tootel lisagarantii ajal tootmisdefekt, siis antud toode kas parandatakse või asendatakse sarnaste tehniliste parameetritega uue tootega, mille hind ei ületa asendatava toote ostutsekil olevat hinda. Selleks peab klient registreerima töö kas meie kodulehel www.onoff.ee või tooma defektse toote ning lisagarantii ostu tõendava dokumendi Onoff Jaekaubanduse OÜ kauplustesse ennem lisagarantii perioodi lõppu.

2.  Järgnevatel juhtudel lisagarantii ei kehti ning klient peab tasuma kõik seonduvad kulud (remont, veatuvastus, diagnostika) isegi siis, kui defekt avaldub lisagarantii perioodil:

2.1  mistahes defekt või kahjustus, mis on tekkinud toote ebakorrektse kasutusega (toimingud ja tegevused, mis ei ole kirjas tootele lisatud kasutus- ja hooldusjuhendis);

2.2  mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud kliendi omavolilisest toote remondist, muutmisest, puhastamisest jne toimingust, mille puhul ei ole pöördutud Onoff Jaekaubanduse poole;

2.3  mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud toote transpordist, põrutusest ja kukkumisest peale toote ostmist;

2.4  mistahes defekt või kahjustus, mis on tingitud tulekahjust, üleujutusest, maavärinast, äikesest, teistest loodusõnnetustest, vandalismist, reostusest või toiteallika ebastabiilsest pingest

2.5  mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud hooletusest või ebaõigest toote hoidmisest (hoidmine liiga kõrgel või madalal temperatuuril või suure õhuniiskusega paigas, mis tekitab toote riknemise); 

2.6  mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud tühjade patareide, akude jms kasutamisest; 

2.7  mistahes defekt või kahjustus, mis on tingitud liiva, tolmu, muda jms sattumisest toote korpusesse, mis häirib toote tööd;

2.8  juhul, kui tootega ei esitata lisagarantiid tõendavat dokumenti, ostutsekki;

2.9  juhul, kui lisagarantii dokumendil on tehtud muudatusi ostu sooritamise ja muude andmete osas või kui dokument on sedavõrd kahjustatud, et sealt pole võimalik välja lugeda ülalmainitud andmeid;

2.10  lisagarantii alla ei kuulu toote osad, mis võivad kasutusaja jooksul kuluda (nupud, kaugjuhtimispuldid, juhtmed, tihendid, filtrid, akud, rullikud jne) ning tootega kaasas olevad lisatarvikud (ümbrised, rihmad, kaaned jms);

2.11  mitte olulistele vigadele või kõrvalekalletele tootes, millel ei ole toote väärtuse ja sihipärase kasutamise seisukohalt mingit tähtsust;

2.12  hooldusega seotud kuludele (toote puhastamine jne);

3.  lisagarantii kehtib ainult juhul, kui Onoff Jaekaubanduse OÜ poolt välja antud ostukviitung on korrektne, sellel on ostukuupäev ja toode, tšekile märgitud seeria number ühtib toote seerianumbriga;

4.  Onoff Jaekaubanduse OÜ ei vastuta mistahes otseste või kaudsete kahjude/kulude eest seoses defektse toote või muude lisatarvikutega, näiteks kahjude/kulude eest seoses toote transpordiga, remondis viibimisega. Lisaks ei kata toote remondi või vahetusega seotud sõidu- ja muid kulusid (toote demonteerimine ja lisapaigaldus);

5.  kui toode vajab lisagarantii perioodi jooksul remonti, siis tuleb toode viia meie volitatud teenindusse ja lõpliku otsuse vea osas, kas tegemist oli tootja- või kasutajapoolse veaga, teeb meie poolt volitatud töökoda;

6.  ekspertiisi kulud on kaetud iga juhtumi korral ühekordselt. Juhul kui ekspertiis ei rahulda klienti või soovitakse uut ekspertiisi, siis peab klient uue ekspertiisi teostama oma kuludega;

7.  lisagarantii teenusega seoses tekkivate küsimuste/probleemide osas palume pöörduda Onoff Jaekaubanduse OÜ poodide müügipersonali poole või saata kiri lisagarantii@onoff.ee;

8.  lisagarantiid müüme ka juriidilistele isikutele, kui toodet kasutatakse kodustes tingimustes; 

8.1  kui ostetakse lisagarantii ettevõttes olevale tootele ja kasutatakse keskmisest rohkem ja teenindus leiab, et kasutajaskond on olnud suurem (toote suur kuluosade kulumine), kaotab lisagarantii koheselt kehtivuse ja klient peab kandma kõik kulud;

9.  kõigi lisagarantii tingimustega seonduvate vaidluste lahendamine toimub läbirääkimiste teel või mõlema poolsel õiglasel kompromissil (vastavalt kokkuleppele);

9.1  Onoff Jaekaubanduse OÜ annab pika remondi puhul (kui teenindus on kindlaks teinud, et remondi kestus on üle 30 päeva) lisagarantii perioodil asendustoote suuremahulistele kodumasinatele (pesumasin, külmik, ahi, pliit jne);

10.  Onoff Jaekaubanduse OÜ jätab endale õiguse keelduda lisagarantii teenuse müügist teatud toodetele. Lisainfo poodide müügipersonalilt.

Tingimused kinnitatud 07. juuni 2022.

Tingimused võivad muutuda ONOFF Jaekaubanduse OÜ otsusega.

Täpne info www.onoff.ee/lisagarantii ja tel 662 1155 või lisagarantii@onoff.ee

Menüü

Sätted