Toote
Filtrid
Kategooriad
00.00
Hind kokku: 0.00
Tasuta kohaletoimetamiseni on 299
Tasuta kohaletoimetamiseni on 299
UudisedSOETAGE BOSCH NÕUDEPESUMASIN JA SAAGE KINGITUSEKS KOMPLEKT JOSEPH-JOSEPHI KÖÖGITARVIKUID!
Võrdlus

SOETAGE BOSCH NÕUDEPESUMASIN JA SAAGE KINGITUSEKS KOMPLEKT JOSEPH-JOSEPHI KÖÖGITARVIKUID!

 

KAMPAANIAREEGLID:

„KÕIKIDES NÕUDEPESUMASINATES VÕIB PESTA PLASTIKNÕUSID. SAMUTI KUIVATAB SEE NÕUDEPESUMASIN NÕUSID. SOETAGE BOSCH NÕUDEPESUMASIN JA SAAGE KINGITUSEKS KOMPLEKT JOSEPH-JOSEPHI KÖÖGITARVIKUID“

 

1. MÕISTED

1.1. Kampaania korraldaja (edaspidi tekstis – Korraldaja) on UAB SPARK LT, juriidilise isiku kood 304139541, asukoha aadress – Gerosios Vilties t. 22A-2, 03145 Vilnius, e-post promo.eesti@sparkagency.lt, tel +372 6031306 (avatud tööpäevadel kella 10–17), kes korraldab kampaaniat „Kõikides nõudepesumasinates võib pesta plastiknõusid. Samuti kuivatab see nõudepesumasin nõusid. Soetage BOSCH nõudepesumasin ja saage kingituseks komplekt Joseph-Josephi köögitarvikuid“ (edaspidi tekstis – Kampaania), mis toimub allpool kirjeldatud reeglite järgi (edaspidi tekstis – Reeglid).

1.2. Kampaanias osaleja (edaspidi tekstis – Ostja) on füüsiline isik, kes soetab Kampaania toimumise ajal ükskõik millises Eesti müügikohas või internetis punktis 2.2 nimetatud BOSCH nõudepesumasina mudeli.

 

2. KAMPAANIA

2.1. Kampaania kestab 2. novembrist 2017. a. kuni 31. jaanuarini 2018. a.

2.2. Kampaanias osalevad BOSCH nõudepesumasinate mudelid: SBV88TX36E; SMV88TX36E; SMV68MX04E; SBE67MX00E; SPE66TX02E; SPV69T80EU; SMU46CW02S; SMU46CI02S; SMS68MI04E; SMS68TI06E; SMV88PX01E; SBV67MD01E; SMV67MD01E; SMU67MW02S; SMU67MS02S; SMV88TX46E; SMV68TX06E; SBA88TD26E; SBA67MD06E; SMA67MD06E; SBE68TX06E; SBA67MX00E; SMV88PX00E; SBV67TD00E; SMV67TD00E; SMP46TS00S; SMP46TW00S; SMU88PW01S; SMU88PS01S; SMU67TW01S; SMU67TS01S; SMP69M12SK; SMP69M15SK; SMU88PW02S; SMU88PS02S.

2.3. Kampaania kaup – Kampaania perioodil ostetud ükskõik milline Reeglite punktis 2.2 nimetatud BOSCH nõudepesumasina mudel, mida Ostja kasutab isiklike olmeliste (mitte äriliste) eesmärkide rahuldamiseks (nt nõudepesumasinat ei ostnud ega kasutanud juriidiline isik, seda ei ole kasutatud ükskõik millises äritegevuses, seda ei ole võõrandatud kolmandatele pooltele jms.).

2.4. Kampaania käik: Ostja, kes on soetanud ükskõik millise Reeglite punktis 2.2. nimetatud BOSCH nõudepesumasina mudeli, peab saatma Kampaania toimumise ajal ostutšeki koopia e-postiga aadressile promo.eesti@sparkagency.lt ning komplekt Joseph-Josephi köögitarvikuid saadetakse Ostja nimetatud aadressile. Kingitust rahaks ei vahetata. Kingituste arv on piiratud.

 

3. VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

3.1. Kõiki Kampaaniaga seotud pretensioone menetleb Kampaania Korraldaja.

3.2. Korraldaja on kohustatud pretensiooni menetlema ja sellele vastama hiljemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumise päevast, erandiks on juhtumid, mil pretensiooni menetlemiseks on Korraldaja arvates vaja rohkem aega. Sellisel juhul on Korraldaja kohustatud sellest teavitama Ostjat 5 (viie) tööpäeva jooksul pretensiooni laekumisest.

 

4. ISIKUANDMETE KAITSE

4.1. Korraldaja tagab, et Ostjate isikuandmeid käideldakse kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktide nõuetega. Kampaania ajal kogutud andmeid kasutatakse ainult eesmärgil saata postiga kohale komplekt Joseph-Josephi köögitarvikuid.

4.2. Ostja, kes osaleb Kampaanias ja esitab oma isikuandmed, on nõus, et tema isikuandmeid käideldakse kooskõlas nende Reeglitega ning seadustega sätestatud korras.

4.3. Ostjal on kehtivad kõik tema isikuandmete käitlemisega seotud õigused, mis on sätestatud käesoleva Kampaania puhul rakendatavates õigusaktides.

4.4. Ostja isikuandmeid ei säilitata kauem, kui see on vajalik nende eesmärkide huvides, mille täitmiseks need andmed on kogutud ja käideldakse, kuid mitte mingil juhul mitte kauem kui 5 (viis) aastat.

 

5. MUUD TINGIMUSED

5.1. Kampaanias osalevad isikud kinnitavad, et nad on nõus kõikide Reeglites sätestatud tingimustega ning kohustuvad neid täitma.

5.2. Korraldajal on õigus muuta Reegleid ühepoolselt ilma etteteatamiseta, avaldades vastavasisulise info veebilehel www.bosch-home.ee. Mitte mingeid Reeglite muutmisega seotud kahjusid ei hüvitata.

5.3. Kõikides neis Reeglites sätestamata küsimustes võib Korraldaja vastu võtta ühepoolse otsuse, juhindudes seejuures rakendatavatest õigusaktidest ja neist Reeglitest.

5.4. Korraldajal on õigus katkestada Kampaania ühepoolselt suvalisel ajal, kui on kindlaks tehtud nende Reeglite põhimõtteline rikkumine ja (või) nende kuritarvitamine, või kui on tekkinud vääramatu jõuga (force majeure) seotud asjaolud. Kampaania katkestamise kohta on Korraldaja kohustatud avaldama vastavasisulise info veebilehel www.bosch-home.ee. Mitte mingeid kahjusid, mis on tekkinud Kampaania katkestamise tõttu, ei hüvitata.

5.5. Ostja võidakse eemaldada Kampaania osalejate nimekirjast ja samuti võidakse keelduda talle JosephJosephi köögitarvikute komplekti kinkimisest, kui Korraldaja on kindlaks teinud, et Ostja on petnud, püüdnud saavutada eesmärki ebaausal teel või ei ole järginud neid Reegleid.


Vaata kampaaniatooteid siit!