Toote
Filtrid
Kategooriad
00.00
Hind kokku: 0.00
Tasuta kohaletoimetamiseni on 299
Tasuta kohaletoimetamiseni on 299
UudisedMelitta - lõõgastu ja tunneta puhkuse hõngu!
Võrdlus

Melitta - lõõgastu ja tunneta puhkuse hõngu!

Melitta® täisautomaatsetele kohvimasinatele
4 aastane garantii

Mellita kavos aparatai
Leia Melitta täisautomaatsed kohvimasinad ONOFF-ist ning naudi täiuslikku kohvi, murevabalt! Kampaaniatooted siin!

GARANTIIREEGLID

KAMPAANIA, mis toimub 1. juunist 2017 kuni 31. augustini 2017., käigus ostetud Melitta ® kaubamärgiga automaatsetele kohvimasinatele tagatakse 2 + 2 diferentseeritud hooldusja teenindus:
1. Kampaania toimub ajavahemikul 1. juunist 2017. kuni 31. augustini 2017. Leedu, Läti ja Eesti territooriumil (edaspidi - Kampaania).
2. Kampaaniat korraldab ARTE DOMESTICA UAB, Verkių tn 25C, LT-08223 Vilnius, Leedu, tel: +370 2035 8883, (edaspidi – Korraldaja).
3. Lisateenuse periood kehtib ainult Melitta ® automaatsetele kohvimasinatele, mis on ostetud Kampaania perioodil Leedu, Läti ja Eesti territooriumil.
4. Kampaania reeglid kehtivad vaid Melitta ® kaubamärgiga automaatsetele kohvimasinatele (edaspidi – Kaubad), mille müüs eespool nimetatud territooriumitel korraldaja UAB ARTE DOMESTICA.
5. Kampaania käigus, st kui Kaup on ostetud ajavahemikul 1. juuni 2017 kuni 31. august 2017., antakse Kaupadele täiendav 2-aastane lisateeninduse periood, mida kohaldatakse 2 aastase garantii perioodi lõpus. Kampaania ajal ostetud Kaupadele kohaldatakse 4-aastast hooldust.
6. Kampaanias on õigus osaleda vaid isikutel alates 18. aastast (edaspidi – Ostja), välja arvatud Kampaania reeglites ettenähtud juhtumid.
7. Kampaanias ei ole õigust osaleda ettevõtetel, organisatsioonidel ja teistel juriidilistel isikutel. Samuti ei kohaldata Kampaaniat partneritele, kes ostavad kauba edasimüügi eesmärgil.
8. Ostja poolt ostetud kaubale kehtestatakse 2-aastane garantiiteenus vastavalt Kauba garantiibukletis äratoodud tingimustele ning need Kampaania reeglid kehtestavad Kampaania käigus ostetud Melitta ® automaatsetele kohvimasinatele täiendavad 2-aastased teenindustingimused.
9. Täiendavad 2-aastased teenindustingimused (edaspidi - Täiendav teenindus):
9.1. Täiendav 2 aastane teenindus pärast garantiiperioodi lõppu annab Ostjale õigus tasuta vahetada Kauba varaosasid, va käesolevates reeglites ettenähtud juhtudel.
9.2. Täiendav 2 aastane teenindus pärast garantiiperioodi lõppu annab Ostjale õigus teostada tasuta Kauba remonti, va käesolevates reeglites ettenähtud juhtudel.
9.3. Täiendavat teenindust rakendatakse ainult siis, kui Ostja esitab järgmised originaaldokumendid (koopiaid ei võeta vastu!):
9.3.1. Ostu tõendav dokument - kviitung või arve
9.3.2. Nõuetekohaselt täidetud Kauba garantiihoolduse buklett
9.4. Ostja peab Kauba Täiendavaks teeninduseks oma kulul tarnima ja ise Kauba vastu võtma teeninduskeskusest, mis on äratoodud garantiibukletis (edaspidi - Teeninduskeskus).
9.5. Täiendavat teenindust rakendatakse juhul, kui Kaup müüdi Leedu, Läti ja Eesti kaubanduskeskustes või internetikauplustes, mis osalesid Kampaanias.
9.6. Täiendavat teenindust rakendatakse vaid juhul, kui Kaupa kasutatakse vastavalt käesolevatele reeglitele, juhindudes Kauba ladustamisest ja kasutusjuhenditest kodumasinana, mitte tööstustuslikus kasutuses.
9.7. Klient vajas Täiendavat teenindust täiendava garantiiaja jooksul, st mitte hiljem, kui 2 aasta pärast garantiiremonti. Täiendavat teenindust osutatakse üksnes juhul, kui on täidetud kõik käesolevates reeglites sätestatud tingimused ja Klient pöördus Täiendava teeninduse saamiseks enne tähtaja lõppu.
10. Täiendav teenindus ei kohaldu:
10.1. Kui toodet ei ole kasutatud eesmärgipäraselt (Toodet kasutatakse äri, tööstus-, büroo või äripindadel, välistingimustes jne).
10.2. Tootes kasutati ebasobiva kvaliteediga vett, ebastandardseid või vigaseid materjale, tarvikuid, varuosasid, akusid, infokandjaid jms.
10.3. Kauba kasutamise, paigaldamise (võrguühenduse) ettekirjutatud tingimusi, mis on sätestatud Kauba kasutusjuhendis, on rikutud.
10.4. Kaupa parandas (üritas remontida) mitte Müüja ega tootja volitatud esindaja (rikutud on Kauba tihendid, tuvastati muud Kauba lahtimonteerimise tunnused).
10.5. Kaup on mehhaaniliselt kahjustatud.
10.6. Rike tekkis vääramatu jõu, õnnetuse või vale kasutamise tõttu või kolmanda osapoole süül (tahtlikult või hooletusest).
10.7. Rikke tekitasid Kauba sisse sattunud võõrkehad, materjalid ja vedelikud.
10.8. Rike tekkis komplikatsioonidest energiavõrgus, veetorustikus, gaasivõrgustikus või muus võrgus, millega Kaup oli ühendatud.
10.9. Kauba osadele, mis kuluvad loomulikult seadet kasutades ja nende kasutusaeg sõltub seadme kasutamise intensiivsusest: seadme korpusele, lampidele, kaitsmetele, põletitele, rihmedele, käepidemetele, samuti klaasist, keraamikast, tekstiilist, paberist, kummist, plastist, jne osadele.
11. Teeninduskeskused teostavad Täiendava teeninduse tööd 7 päeva jooksul taotluse esitamisest ja kaupade tarnimise kuupäevast, kui ei ole vaja välja vahetada osasid või 30 päeva jooksul, kui need on vaja vahetada.
12. Kõik muud teenindustingimused, garantiid ja garantiilepingud, va käesolevates reeglites ja Kauba garantiiraamatus sätestatud, ei kehti.
13. Ostja, kes Kampaania ajavahemikul Kauba ostis, on nõus vastavalt käesolevatele reeglitele:
13.1. Tutvuma enne Kauba ostmist reeglitega, saab neist aru ja nõustub, et reegleid ei piira Kliendi varalisivõi isiklike õigusi või huve.
13.2. Klient otsustab osta Kauba vaid pärast seda, kui ta on käesolevate reeglitega, Kauba ladustamise ja kasutamise reeglitega tutvunud ning kohustub järgima kõiki reeglites sätestatud kauba ladustamis- ja kasutustingimusi ning muude reeglite nõudeid.
Garantiiremonti ja hooldust teostab:
OÜ “Coffeemaster”
Suur-Sõjamäe 42a, EE-11415, Tallinn, Estonia
Tel.: +372 58090018
E-post: elohim.ee@gmail.com, www.coffeemaster.ee, www.elohim.ee
Registreeru aadressil: http://www.melittashop.ee/