Toote
Filtrid
Kategooriad
00.00
Hind kokku: 0.00
Tasuta kohaletoimetamiseni on
Tasuta kohaletoimetamiseni on
Uudised
LisagarantiiTingimused
Võrdlus

Tingimused

1. Kui oled toodet kasutanud ainult otstarbekohaselt (vastavalt tootega kaasasolevatele kirjalikele kasutus-, paigaldus- ja hooldusjuhistele), aga vaatamata sellele

ilmneb tootel lisagarantii ajal defekt, siis antud toode kas parandatakse või asendatakse sarnaste tehniliste parameetritega uue tootega, mille hind ei ületa asendatava toote hinda. Selleks peab klient tooma defektse toote ning lisagarantii ostu tõendava dokumendi ONOFF Jaekaubanduse OÜ kauplusesse enne lisagarantii perioodi lõppu.

2. Järgnevatel juhtudel lisagarantii ei kehti ning klient peab tasuma kõik seonduvad kulud (remont, ülevaatus, diagnostika) isegi siis, kui defekt avaldub lisagarantii kehtivuse jooksul:

2.1. mistahes defekt või kahjustus, mis on tekitatud toote ebakorrektse kasutusega (toimingud, mis ei ole kirjas tootele lisatud kasutus- ja hooldusjuhistes);

2.2. mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud kliendi omavolilisest toote remondist, muutmisest, puhastamisest jne toimingust, mille puhul ei ole pöördutud ONOFF Jaekaubanduse OÜ poole;

2.3. mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud toote transpordist, põrutusest ja kukkumisest peale toote ostmist;

2.4. mistahes defekt või kahjustus, mis on tingitud tulekahjust, üleujutustest, maavärinast, äikesest, teistest loodusõnnetustest, vandalismist, reostusest või toiteallika ebastabiilsest pingest;

2.5. mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud hooletust või ebaõigest toote hoidmisest (hoidmine liiga kõrge või madala temperatuuri või õhuniiskusega paigas) ja hooldusest;

2.6. mistahes defekt või kahjustus, mis on põhjustatud tühjade patareide, akude jms kasutamisest;

2.7. mistahes defekt või kahjustus, mis on tingitud liiva, tolmu, muda jms sattumisest toote korpusesse;

2.8. juhul, kui tootega koos ei esitata lsagarantiid tõendavat dokumenti ning toote ostukviitungit;

2.9. juhul, kui lisagarantii dokumendil on tehtud muudatusi ostu sooritamise aasta, kuu ja kuupäeva ning muude andmete osas või kui dokument on sedavõrd kahjustunud, et sealt pole võimalik välja lugeda ülalmainitud andmeid;

2.10. toote osadele, mis võivad kasutamisaja jooksul kuluda (nupud, kaugjuhtimispuldid, juhtmed, tihendid, filtrid jms) ning tootega kaasas olevatele lisatarvikutele (ümbrised, rihmad, katikud, patareid/akud jms);

2.11. mitteolulistele vigadele või kõrvalekalletele tootes, millel ei ole toote väärtuse ja sihipärase kasutamise seisukohalt mingit tähtsust;

2.12. hooldusega seotud kuludele (toote puhastamine, tarkvara paigaldus jms).

3. Lisagarantii kehtib ainult juhul kui ONOFF Jaekaubanduse OÜ poolt välja antud lisagarantii ostukviitung on korrektselt täidetud, sellel on ära näidatud ostukuupäev ja toode.

4. ONOFF Jaekaubanduse OÜ ei vastuta mistahes otseste või kaudsete kahjude/kulude eest seoses defektse toote või muude lisatarvikutega, mida koos tootega kasutati - näiteks kahjude/kulude eest seoses toote transpordiga, remondis viibimisega või andmete kadumisega. Lisaks ei kata ONOFF Jaekaubanduse OÜ toote remondi või vahetusega seotud sõidu- ja muid kulusid (toote demonteerimine, lisapaigaldus jne).

5. Kui toode vajab lisagarantii perioodi jooksul remonti, siis lõpliku otsuse selles osas, kas tegemist oli tootja- või kasutajapoolse veaga, teeb vastava tootja poolt aktsepteeritud töökoda.

6.Ekspertiisikulud on kaetud iga juhtumi kohta ühekordselt. Juhul kui ekspertiis ei rahulda klienti või soovitakse uut ekspertiisi, siis klient peab seda teostama oma kuludega.

7. Lisagarantii teenusega seoses tekkivate küsimuste/probleemide osas palume pöörduda ONOFF Jaekaubanduse OÜ kaupluse müügipersonali või klienditeeninduse poole.

8. Käesolevate tingimustega seotud vaidluste lahendamine toimub läbirääkimiste teel või kostja asukohajärgses kohtus.

9. Lisagarantiid ei müüda juriidilistele isikutele.

10. ONOFF Jaekaubanduse OÜ jätab endale õiguse keelduda lisagarantii teenuse müügist teatud toodetele. Lisainfo klienditeenindajalt!

 

Tingimused kinnitatud 15. septembril 2017.

Tingimused võivad muutuda ONOFF Jaekaubanduse OÜ otsusega.

Täpne info www.onoff.ee/lisagarantii ja tel 662 1155 või abi@onoff.ee